Om Rallycross och andra biltävlingar

Rallycross är en av de mest variationsrika motorsportformerna som idag finns att titta på.RallybilHela konceptet med Rallycross är baserat på att banan ska bestå av flera olika typer av underlag. Detta kanske inte låter så avancerat men det göra att det blir mycket svårare för bilföraren. Just att tävla på en bana med flera olika typer av underlag ställer enorma krav på såväl förare och bil lika väl som för teamet som står bakom ekipaget. Bilen måste vara anpassad för att klara av många olika typer av påfrestningar i och med konstant ändrade förhållandena. Samtidigt måste föraren hela tiden anpassa sin körstil för att utnyttja underlaget maximalt.En bil som tävlar inom rallycross kan oftast leverera runt 200 hästkrafter mer än de bilar som tävlar inom vanligt rally.Sporten uppstod i Storbritannien under sent 60-tal. Tanken var att man ville utnyttja det variationsrika brittiska landskapet för att få en så publikvänlig tävling som möjligt. Dock är det inte längre britterna som dominerar sporten. Det är de skandinaviska länderna som till och med har fått körstilar och typiska tekniker namngett efter sig. Sporten har legat i skandinaviska händer sedan 70-talet – alltså i över 40 år. Detta kan förklara varför Rallycross är så populärt just i norra Europa. Även om sporten länge har dominerats av skandinaver är den väldigt utbredd bland annat i Amerika och Australien, som båda har terräng som passar för utövandet av denna relativt billiga motorsport.Ett typiskt lopp startar med flera bilar som kör samtidigt. Det är alltså inte tiden som spelar roll utan placeringen. Loppen körs på korta och intensiva banor med allt mellan 3- 6 lopp per race. Detta skapar en väldigt rolig plattform att basera en så intressant publiksport som rallycross på.Internationellt betyder inte alltid rallycross det som vi tror här i Sverige. I vissa länder är det en form av radiostyrda bilar som tävlar under liknande former fast enbart med en åttondel så stora bilar. Trots bilarnas ringa storlek kan tävlingarna definitivt vara lika spännande, man kanske inte riktigt så spektakulära som riktiga Rallycross-tävlingar.